17. 2. 2019

pod hlavou

mám vraj vela rečí
a vela pohľadov,
splývam s podlahou,
mám príliš veľa snov
s ohľadom na to, že som neznaboh,
no poviem ti, kde by som bol bez barov
doma sám, tá malá duša
plakala by do vankúša
a preto skúšam sa nájsť
sám seba
a skúšam sa nebáť
a skúšam nájsť teba

6. 1. 2019

Lebky

v bezpečí pred sebou samým
nepotopiteľný zdaním
že stále sa len bránim

že lebky sú nutné obete
všetkého, čo kedy poviete