13. 4. 2012

wall of laments

beyond horizons
the faces say, you’ll change
and then, what comes
rebellion, off their heads

who should you follow
when covered faces know the most
you spilled the time, now go
run and pray, forever lost

drop unstarted letters
those who’d never read
asked us to play the game
of unspeakable greed

spoilt from decisions
fragile and unaware
torturing the little kids
they all once were

afraid to split into two
while we split into million
others could do it too
frightened turn the mind on

freak out on what you’ve done
oh dear, it’s been years
deep into what should never come
we thrust our tears.

5. 4. 2012

príznaky

každý deň tam chodím 
cestou čo vedie na pláž 
len kameňom hodím 
ešte pár dní nemám čas ... 

chcem robiť niečo pre seba 
počítať kvapky v mori 
a smiať sa - nič viac netreba 
ešte pár dní som chorý 

a potom sa pýtam 
pre koho to všetko robím 
a prečo stále mám tie dni
znásilnených hodín 

kde na mňa nápad čaká
keď stále pred ním utekám 
očami spiaceho draka 
sa na hlúpu ovečku hrám 

neuznávam vaše pravidlá 
netúžim poraziť ostatných 
pravda hocijako pravdivá 
klamárom nezoberie dych ...