26. 7. 2020

mladá krv

mladá krv, tá má hlad, tak
kto chce nájsť, musí hlad(k)ať,
preto sa vyznám v mapách,
v ktorých ty sa strácaš,
a ďalších sto s tebou,
vravím boh s tebou,
lebo so mnou už nestráca čas,
mám vlastný dlh, preto nesplácam váš,
dám na vlastný krk, preto sa nemaznám,
až tak.
a keď tak, tak len tam, kde mám kam.
ne-ledabolo píšem a volám kamkám,
keď nepíšu a nedvíhajú tak aspoň makám,
sorry, niet kedy, musím písať story,
musím spraviť update a vydať nový,
kým ten starý zhorí,
a tvorím, veci čo sú ďaleko jak hory,
s oblohou a s tromi stromami a mrakmi,
jak ty, keď sa márne snažíš zakryť,
pred stáleprítomnými zrakmi,
näbuď taká,
veď si chcel byť star a mať vlastný štát
sám za seba a stáť
a šťať, zhora do huby,
tým čo ťa opľuli...
a toto nie je nič iné ako všetko, čo si chcel mať,
ja už nepočítam tú kopu strát,
kým nebude moj magnum opus stáť,
nemám čas sa opúšťať,
lebo mladá krv, tá má hlad.