5. 4. 2012

príznaky

každý deň tam chodím 
cestou čo vedie na pláž 
len kameňom hodím 
ešte pár dní nemám čas ... 

chcem robiť niečo pre seba 
počítať kvapky v mori 
a smiať sa - nič viac netreba 
ešte pár dní som chorý 

a potom sa pýtam 
pre koho to všetko robím 
a prečo stále mám tie dni
znásilnených hodín 

kde na mňa nápad čaká
keď stále pred ním utekám 
očami spiaceho draka 
sa na hlúpu ovečku hrám 

neuznávam vaše pravidlá 
netúžim poraziť ostatných 
pravda hocijako pravdivá 
klamárom nezoberie dych ...