31. 1. 2010

Cyklika

znova môžeš vidieť čo je skryté,
................................ uvidíte.

maľovať svet tak ako sa ti páči
a pritom niekedy stačí
vynechať zopár zbytočných častí
väčšina ti to riešenie zbaští

a pre tých, čo nie, je tu koniec odkazu
3 bodky ktoré oči rozviažu ...

znova môžeš vidieť čo je skryté,