28. 10. 2012

cheers (old)


buď pozdravená
nakreslená, vymyslená
ktovie, možno ideálna žena
beh a pád na kolená

nepošpinitelní
zo svojich malých strieľní
medzi prstami, tak veľmi
ako medzi nepriateľmi

buď pozdravená, moja
a všetci, čo v rade stoja
napuchnutí, vyradení z boja
a moja bude tvoja.