2. 3. 2013

Tam


tam, tam
tam, tam

vraví mi srdce keď pozerám na obzor
a zároveň tak hlboko do seba
mám pocit že som zrodený z hôr
dvihnite hlavy a spolu sa poďte báť

žiť z plných pľúc
vybrať sa kade málokto
nepomenovateľní
na ceste na ostrov sto

tam, tam
tam, tam

kúpený za tisíc snov

lebo ich nikdy nie je dosť
lebo ich nikdy nebolo málo
deťom povedať s úsmevom
nebyť nás, nebolo by sa nič stalo.

tam, tam
tam, tam

raz doplávu úplne všetci
na lodiach a plťkách, či na troskách
ten pohľad dopredu lieči
všetko čo chceš máš na dosah.