5. 4. 2013

Zatváram


zatváram okná, pomaly sa obúvam,
zamykám a vyrážam, zabiť nejaký čas.
s hlasmi v hlave sa odovzdávam hmlám.
si to jediné, čo na svete máš.