14. 10. 2013

kontraverzia

späť do tej klietky zaháňam
krívajúce odpovede
oddávna oddávam sa hrám

kde víťaz je vraj len jeden