16. 12. 2010

miniatúrky (1)


v snehu iskier pár
(je ich tam pár miliárd ale)
všetky naraz nikdy neuvidíš
ak nechceš o zrak prísť
lebo pod modrým nebom majú skrýš

závidia hviezdam ako my
že ich slnko hladí každý deň
(ku každej z nich sa nakloní
len my to nevidíme)
tak zblízka ako nikoho.

všetky naraz nikdy neuvidíš
nech môžeš vidieť vždy aspoň niektoré
a ony budú tvoje
najkrajšie...