24. 3. 2009

strašidlo pod tvojou posteľou

pre deti, čo sa už neboja

Vidí ťa, hoci ty ho nevidíš.
Vedľa teba stojí, keď už spíš.

Vždy ťa počuje, keď nadávaš na svet.
Vykukne a znova zalezie naspäť.

Prštekmi sa vkráda do tvojich snov...
strašidlo pod tvojou posteľou.

Vie všetko o nociach prebdených.
O chvíľach, keď sedíš na zemi.

Aj dnes si na teba brúsi zuby.
Žiadny strach, zázrak môže ti slúbiť.

Prštekmi sa vkráda do tvojich snov...
strašidlo pod tvojou posteľou.